Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Dożynki 2022

dozynki2022

Za życiem

image001

Zaproszenie Do Szkoły dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach serdecznie zaprasza
do udziału w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Program obejmuje cotygodniowe spotkania na terenie Poradni. Zajęcia rozpoczynają się 5 kwietnia 2022r., godz. 15.30. Terminy kolejnych spotkań będą ustalane
z uwzględnieniem potrzeb grupy.
Spotkania poprowadzą pedagodzy: Irena Śmiech oraz Kazimiera Dudziak-Plewik.
Jeśli chcesz:
• Poprawić swoje relacje z dziećmi
• Lepiej rozumieć i wspierać swoje dziecko
• Nauczyć się aktywnego słuchania
• Poprawić relacje w całej rodzinie

Zgłoś się do udziału w programie, telefonicznie
pod nr 81 517 27 78 lub osobiście w PP-P w Bełżycach

Serdecznie zapraszamy!