Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Zalety karmienia piersią dla matki

Karmienie piersią wpływa korzystnie na zdrowie noworodka, ale także matki.
Zmniejsza ryzyko:
nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy,
chorób układu krążenia,
złamań po 50. roku życia,
chorób nowotworowych.

Światowy Tydzień Karmienia Piersią

Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią.

To świetna okazja, aby przypomnieć:
🤱🏼 karmienie piersią niesie za sobą korzyści zdrowotne dla matki i dziecka, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory.

Rodzinne wakacje z Bogiem

Misjonarze Świętej Rodziny z Centrum Duchowości Świętorodzinnej im. ks. J.Berthiera w Ciechocinku
zapraszają na:
Rodzinne wakacje z Bogiem
Rekolekcje przeznaczone dla całych rodzin. Plan rekolekcji jest tak ułożony, aby rodziny mogły skorzystać z nauk w konkretnym temacie, a także spędzić czas w gronie rodzinnym – każdego dnia będzie tzw. „czas dla rodziny”, którym dysponuje sama rodzina korzystając z atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych Ciechocinka i okolic. W trakcie zajęć dla rodziców dzieci mają zagwarantowaną opiekę i swoje zajęcia.
 
Poszczególne turnusy mają różną długość i tematykę. Do tej pory były podejmowane tematy: „Chrześcijańskie wychowanie dzieci”, „Ojciec głową rodziny”, „Eucharystia źródłem jedności w rodzinie”, „Słowo Boże w rodzinie”.
 
Rekolekcje prowadzi ksiądz pracujący w Centrum oraz zaproszeni przez niego goście.
 
Dostępne są następujące terminy:
6-12 lipca 2020
13-19 lipca 2020
1-8 sierpnia 2020
10-16 sierpnia 2020  
 
Link do zapisów: