Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

SPRÓBUJ STWORZYĆ SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ

W dobie kryzysu rodziny, kryzysu wartości i autorytetów pragnę zachęcić rodziców do przeczytania książki pod tytułem: ,,7 nawyków szczęśliwej rodziny”, opartej w 50% na przykładach z własnego życia rodzinnego autora oraz z życia jego dzieci. Stephen R. Covey-autor książki, wyjaśnia co  zrobić by stworzyć silną wielopokoleniową rodzinę i w  jaki sposób ją wzmocnić, by oparła się destrukcyjnym wpływom dochodzącym z otaczającego ją świata. Służyć temu ma stosowanie opracowanych przez niego 7 nawyków. Są nimi:

Nawyk 1: Bądź proaktywny

Nawyk 2: Zaczynaj z wizją końca

Nawyk 3: Najpierw to co najważniejsze

Nawyk 4: Myśl w kategoriach ,,wygrana-wygrana”

Nawyk 5: Najpierw staraj się zrozumieć … potem być zrozumiany

Nawyk 6: Synergia

Nawyk 7: Ostrzenie piły

Czytaj więcej: SPRÓBUJ STWORZYĆ SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ

Autyzm

plakat Poradnia Autyzm

OPTYMIZM- dobry na wszystko. Bądźmy optymistami – dla samych siebie i dla naszych dzieci!

Optymizmu dziecko uczy się od rodziców.

Rodzicu to czy Twoje dziecko wyrośnie na optymistę zależy w dużej mierze od tego, jak my je wychowamy. Optymizmu można się nauczyć i co ważne nie jest to trudne. Obecnie kiedy przeżywamy trudny czas epidemii, pozostajemy w domu i nie możemy spotkać się z  kolegami, rodziną szczególnie potrzebujemy optymistycznego podejścia do życia.

Czytaj więcej: OPTYMIZM- dobry na wszystko. Bądźmy optymistami – dla samych siebie i dla naszych dzieci!