Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Pracownicy

Dyrektor Poradni mgr Beata Lalak

Psycholodzy:

mgr Beata Lalak

mgr Edyta Kania

mgr Magdalena Kwiatkowska

mgr Iwona Mirosław

       mgr Patrycja Jaworska

Pedagodzy:

mgr Irena Śmiech

mgr Kazimiera Dudziak-Plewik

       mgr Anna Dębińska

Logopedzi:

mgr Agnieszka Skubik

mgr Marzena Taramas

       mgr Ilona Gorzym

Sekretariat:

mgr Barbara Wójtowicz

mgr Anna Ceglarz

O czystość Poradni dba Pani Ewa Tarczyńska