Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
 • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

Kim będę w przyszłości? Rodzicu wspieraj swoje dziecko w wyborze drogi zawodowej.

Każde dziecko planując, co będzie robić po ukończeniu szkoły podstawowej, potrzebuje pomocy i wsparcia rodziców w zaplanowaniu swojej przyszłości edukacyjnej. Wybór szkoły-  to pierwsza poważna decyzja zawodowa, ale również życiowa.

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły?

1.Warto pomóc pokazać i przeanalizować zainteresowania i pasje dziecka,

- Co moje dziecko robi w wolnym czasie, co go interesuje, czemu chętnie poświęca swój wolny czas?

2. Trzeba zastanowić się nad kierunkiem, w jakim jest uzdolnione

 – czy moje dziecko raczej woli uczyć się przedmiotów ścisłych czy humanistycznych, może lubi śpiewać, malować, a może uprawia sport itp.?

 

3. Jakie ma cechy charakteru/ temperament – czy woli pracować w grupie czy indywidualnie ? Czy lubi porządek, pracę pod kierunkiem innej osoby,
a może woli  samo zaplanować/ zaprojektować swoją pracę i potrafi zorganizować sobie czas?

4. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia/ oceny dziecka z poszczególnych przedmiotów.

Dobrze jest wspólnie przeanalizować możliwości intelektualne dziecka. Czy na pewno poradzi sobie w szkole o wyższych wymaganiach edukacyjnych np. w liceum . Należy zastanowić się, czy dziecko jest gotowe na dłuższy wysiłek edukacyjny związany z nauką.

5. Jaki jest jego stan zdrowia – czy jest pod opieką lekarza specjalisty (kardiologa, alergologa, neurologa…) ? Do szkół zawodowych (technikum
i szkół branżowych) niezbędne jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy

o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Rodzic może ponadto:

 • przejrzeć strony internetowe szkół/ wybrać się na wirtualny spacer po szkołach z dzieckiem do wybranych szkół, aby bliżej poznać wybieraną placówkę,
 • zebrać jak najwięcej informacji o danym zawodzie, który dziecko chce wybrać,
 • przeanalizować ilość godzin z poszczególnych przedmiotów i ich potrzebę w kontekście kontynuacji nauki w przyszłości na studiach wyższych,
 • zachęcić do skorzystania z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, który pomoże dziecku
  w określeniu jego predyspozycji zawodowych,
 • zachęcić do skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, pedagoga lub wychowawcy ze szkoły.

RODZICU pamiętaj!

 • Bądź z dzieckiem. Wspieraj, ale nie wybieraj!
 • Nie wymagaj, aby Twoje dziecko realizowało Twoje marzenia, nadzieje i plany! Może czasem marzenia, których Tobie nie udało się zrealizować…?

Zawsze:

 • Rozmawiaj z dzieckiem.
 • Zachęcaj do uczęszczania na różne zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania, pasje.
 • Pozwalaj doświadczać udziału w różnych aktywnościach/ zajęciach.
 • Bądź przykładem (modelem) dla dziecka.
 • Wierz w swoje dziecko.
 • Pozwól podejmować nietrafne decyzje/ mylić się.
 • Pokazuj różne możliwości, aby dziecko mogło wybrać/zdecydować.

Opracowanie: mgr Irena Śmiech pedagog, doradca zawodowy